Корзина
3 отзыва
+38 (068) 069-26-63
Добриво органо-мінеральне гумат калію "РОСТ ОК"
Контакты
ООО "СМ ТРЭЙД"
+38048234-61-32Факс
+38067558-06-96Отдел сбыта
+38068069-26-63Отдел сбыта
+38063265-10-86мобильный
+38097368-24-41мобильный
Ирина Морозова
УкраинаОдесская областьОдессаул. Комитетская, д. 1465091
irinka-555
Карта

Добриво органо-мінеральне гумат калію "РОСТ ОК"

Добриво органо-мінеральне гумат калію "РОСТ ОК"

Входження України в систему міжнародного розподілу праці різко загострило проблему підвищення ефективності землеробства та конкурентно-спроможності вітчизняної продукції рослинництва. Успішне розв’язання даної проблеми пов’язане із зміною витрат на ресурсо- та енергозбережні технології вирощування провідних сільськогосподарських культур, що передбачає вичерпний характер використання природних агрономічних ресурсів. Ефективне й раціональне використання їх у сучасних системах ведення землеробства пов’язане з формуванням складних масивів знань про ресурси, методи їх оцінки, прогнозування та узагальнення.

Добриво органо-мінеральне гумат калію «РОСТ ОК» призначене для застосування в сільському господарстві та приватному секторі шляхом основного внесення у ґрунт, підживлення по вегетації та передпосівної обробки насіння.

Застосовується у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, а саме: для обробки посівного матеріалу, кореневого і позакореневого живлення рослин; для очищення ґрунтів від забруднення шкідливими речовинами, що потрапляють у землі внаслідок промислової діяльності; для використання в очисних системах; для рекультивації схильних до ерозії ґрунтів; для захисту рослин від стресу при застосуванні отрутохімікатів і пестицидів; для екологічного захисту рослин; для активації життєдіяльності корисних мікроорганізмів у ґрунті, що сприяє поліпшенню її структури; для прискорення дозрівання і збільшення врожаю різних культур.

 

Дія препарату: 

  • Підвищення врожайності та якості готової продукції;
  • Підвищення стійкості до захворювань, посилення імунітету;
  • Підвищення енергії проростання та схожості насіння;
  • Формування міцної кореневої системи;
  • Прискорення розвитку та дозрівання;
  • Сприяє активації дихання;
  • Сприяння більш ефективному використанню мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

 

Кількісний та якісний склад добрива органо-мінерального гумат калію «РОСТ ОК»

 

Назва показника

Вміст, %

Азот (N)

3,5-5,0

Фосфор в перерахунку на Р2О5

0,5-1,0

Калій в перерахунку на К2О

0,5-1,0

Гумінова речовина

1,5-2,0

мікроелементи (не більше):

Mn

0,5

Zn

0,5

Cu

0,5

Mo

0,02

Co

0,002

Fe

0,5

S

0,5

B

0,5

Mg

0,5

Ca

0,5

 

Органічна складова добрива представлена гуміновими речовинами, що містяться в торфі.

Торф (верховий та низовий) - комплекс біологічно-активних речовин, серед яких - гумінові кислоти, фульвокислоти, амінокислоти, бітуми, лігнін, природні регулятори росту рослин (гібереліни та ауксини), вітаміни, антибіотики, макро- та мікроелементи. Комплекс об’єднує хімічно стабільні речовини, що не вступають між собою у хімічні реакції і не зазнають перетворень в процесі виробництва, транспортування та зберігання.

Торф має декілька важливих властивостей, які зумовлюють його цінність. Внесення торфу у ґрунт є важливішим способом поліпшення таких властивостей ґрунту, як пористість, щільність, повітроємність, вологоємність, мікробіологічний та живильний склад. Гумінові кислоти, які містяться у торфі, відіграють роль стимулятора росту і розвитку рослин, амінокислоти необхідні для перетворення певних первинних поживних речовин у доступі для рослин форми. Торф має бактерицидні та газопоглинальні властивості, що є необхідним для всіх форм ґрунтів. Торф оздоровлює ґрунт, в 1,5-2 рази знижує вміст нітратів, запобігає нагромадженню у рослинах важких металів, послаблює дію пестицидів, що потрапляють до ґрунту.

Ґрунтопокращувальні властивості торфу обумовлені присутністю в них гумінових кислот. Гумінові кислоти - складна суміш природних органічних сполук, які утворюються при розкладі змертвілих рослин та їх гуміфікації. Процес гуміфікації є перетворенням продуктів розкладу органічних залишків у гумус, який відбувається за участю мікроорганізмів, вологи та кисню атмосферного повітря. У висушеному вигляді гумус представляє собою неплавкий аморфний темно-бурий порошкоподібний продукт. За хімічною структурою це - високомолекулярні (молекулярна маса - 1300-1500) конденсовані ароматичні сполуки, в яких встановлено наявність фенольних гідроксилів, карбоксильних, карбонільних та ацетогруп, простих ефірних зв’язків та ін. За елементним складом гумінові кислоти вміщують 50-70% вуглецю, 46% водню та 25-35% кисню.     

  Добриво органо-мінеральне гумат калію «РОСТ ОК» впроваджуються у практику землеробства шляхом основного внесення у ґрунт, підживлення по вегетації культур та передпосівної обробки насіння з нормами витрат згідно з агрономічними рекомендаціями

  Перед початком роботи з внесення добрива ємності, трубопроводи, шланги, крани, форсунки, насоси та інші деталі машини повинні бути ретельно очищені, промиті і перевірені на герметичність чистою водою. При проведенні робіт з добривом необхідно дотримуватись встановлених санітарно-захисних зон, брати до уваги переважне направлення вітру в даній місцевості (“розу вітрів”) з метою запобігання знесення добрива в сторону місць проживання та перебування людей і об’єктів водопостачання.

  При внесенні добрива у ґрунт слід використовувати спеціальні машини, які б відповідали вимогам “Санитарных правил по устройству тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, навесных и прицепных орудий” № 480-64 від 23.06.64 р.. Конструкція машин повинна забезпечувати внесення добрива у ґрунт на задану глибину з одночасним покриттям землею, з метою попередження забруднення атмосфери. Механізатори, що працюють на внесенні добрива, повинні стежити за якістю і рівномірністю внесення розрахункових доз добрива.

Обробку насіння здійснюють шляхом механізованої або ручної обробки посівного матеріалу. Використовується будь-яке стандартне обладнання (машини для протруювання ПС-10, ПСШ-5, «Мобітокс-супер», «Грамакс-В» тощо). У фермерських господарствах обробку невеликих партій насіння проводять на брезенті, покритому поліетиленовою плівкою. В процесі обприскування необхідно ретельно перемішувати насіння для рівномірного його розподілу. У приватному секторі обробку насіння проводять обприскуванням робочим розчином добрива або замочуванням в ньому насіння на 1-2 год. Оброблене насіння висівають зразу або просушують у затіненому місці до сипучого стану.

Підживлення рослин (обприскування по вегетації) виконується на великих площах штанговими обприскувачами марок ОПШ, ОП-2000-А, ОП-2000-2, ОП-2000-16, а на незначних ділянках – ранцевими обприскувачами.

Робочий розчин готується в день проведення обприскування на спеціально призначеному майданчику. Заздалегідь відміряну кількість препарату вносять в спеціальну ємність, заповнену водою на 1/3, перемішують та доливають водою до потрібного об’єму. За необхідності в ємність додаються азотні добрива або пестициди.

  Роботи з добривом необхідно проводити вранці або ввечері, уникати застосування препарату при інтенсивному сонячному випромінюванні, високій температурі та сильному, поривчастому вітру.

 

Норми внесення добрива:

Сельское хозяйство: зерновые колосовые культуры для обработки посевного материала - 0,4 л/на 10 л воды/т семян; внесение в грунт - 2 л/га; корневая подкормка – 1,5 - 2,0 л/га; подкормка в период вегетации – 1 л/га, трехкратно.

Частный сектор: для обработки посевного материала – 0,4 мл/на 10 мл воды/ кг семян; для внесения в грунт – 20 мл/100 м2; корневая подкормка – 15 -20 мл/100 м2.

www.smtrade.com.ua

www.rost-ok.com

ООО ПНП "РОСТ ОК" Сергей Морозов, г. Одесса